Το πιο έγκυρο φορονομικό περιοδικό

Επί 74 χρόνια το Δ.Φ.Ν. αποτελεί το επιστημονικό βοήθημα που υπενθυμίζει τις φορολογικές σας υποχρεώσεις, αλλά και υπογραμμίζει τα συνταγματικά σας δικαιώματα