Τεύχη 1650 - 1651

1651

 

1650

Εκπτώσεις, αναστολές πληρωμής ΕΝΦΙΑ. Τροποποιήσεις στο ΑΦΕ. Επιλέξιμες δαπάνες οπτικοακουστικών έργων κ.ά.