Καλαμπαλίκη 1619

Η υποχρέωση διορισμού φορολογικού εκπροσώπου υπό το φως του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου

της Κατερίνας Καλαμπαλίκη*,

δικηγόρου, DEA Pantheon - Assas Paris II

Εισαγωγή

1. Η υποχρέωση διορισμού φορολογικού εκπροσώπου στην εσωτερική έννομη τάξη

2. Η υποχρέωση διορισμού φορολογικού εκπροσώπου στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη

2.1. Εξέταση της συμβατότητας του άρθρου 8 παρ. 1 Κ.Φ.Δ. με την ευρωπαϊκή νομοθεσία

2.2. Εξέταση της συμβατότητας του άρθρου 8 παρ. 1 Κ.Φ.Δ. με την ευρωπαϊκή νομολογία

Τελικά συμπεράσματα