Έκτακτη εισφορά

Αντισυνταγματική η έκτακτη εισφορά. Μόλις εκδόθηκε η με αριθμό 693/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (με εισηγητή τον κ. Ι. Γράβαρη), με την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγματική η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που είχε επιβληθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν.3758/2009. Η υπόθεση, λόγω σπουδαιότητας, παραπέμπεται στην Ολομέλεια. Την απόφαση θα δημοσιεύσουμε και σχολιάσουμε σε επόμενο τεύχος του Δ.Φ.Ν. Στο μεταξύ, για την αντισυνταγματικότητα της διάταξης αυτής καθώς και τον σχολιασμό στην πρωτόδικη και εφετειακή απόφαση, μπορείτε να μελετήσετε στις σελίδες 96, 333, 1251 του Δ.Φ.Ν. έτους 2010.