Συνδρομές/πληρωμές

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2017 - 2018

 

Τράπεζες – Σωματεία – Οργανισμοί 238 ευρώ/έτος
Ανώνυμες εταιρείες 190 ευρώ/έτος
Λοιπές εταιρείες – επιχειρήσεις 160 ευρώ/έτος
Δικηγόροι – Λογιστές – Λοιπά φυσικά πρόσωπα 110 ευρώ/έτος

 

 

Η ετήσια συνδρομή στο Δ.Φ.Ν. μπορεί να καταβληθεί απευθείας στα γραφεία του περιοδικού (υπεύθυνος: Θωμάς Φερίζης, τηλ. 210 3817511),  με ταχυδρομική επιταγή ή σε εισπράκτορα. Οι συνδρομές μπορούν επίσης να εξοφλούνται με χρέωση πιστωτικής κάρτας VISA ή MASTERCARD. Η καταβολή μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε δώδεκα μηνιαίες ισόποσες δόσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.easypay.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 -3817511 και www.dfn.gr

 

Η συνδρομή περιλαμβάνει:

α) ηλεκτρονική καθημερινή ενημέρωση στην τρέχουσα φορολογική επικαιρότητα,

β) πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δ.Φ.Ν., όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η ύλη των έντυπων τευχών,

γ) είκοσι τέσσερα έντυπα δεκαπενθήμερα τεύχη,

δ) ετήσιο αναλυτικό καθ’ ύλη, αλφαβητικό και αριθμητικό ευρετήριο,

ε) φορολογικό οδηγό με κωδικοποίηση βασικών φορολογιών, όταν υπάρχουν ουσιώδεις μεταβολές.