Περικοπή φοροαπαλλαγών

Επανεξέταση των 980 φοροαπαλλαγών

 Οριστική είναι πλέον η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για περιορισμό των 980 φοροαπαλλαγών, που αυτή τη στιγμή προβλέπονται και στοιχίζουν στον προϋπολογισμό 5 δις ευρώ ετησίως. Η πρόθεση που έως τώρα φαίνεται να επικρατεί είναι να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές για όσους διαθέτουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ, δεδομένο που θα σημάνει ότι θα λαμβάνονται υπόψη και τα τεκμαρτά εισοδήματα των φορολογουμένων βάσει των περιουσιακών τους στοιχείων. Οι κυριότερες φοροαπαλλαγές που πρόκειται να επανεξετασθούν είναι τα έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, τα νοσήλια, η δαπάνη ενοικίου κύριας κατοικίας και παιδιών, που φοιτούν σε άλλη πόλη, το φυσικό αέριο, τα φωτοβολταϊκά, οι τόκοι στεγαστικών δανείων, τα ασφάλιστρα ζωής και τα δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα.