Δετσαρίδης 1549

Ζητήματα συνταγματικότητας από την εισαγωγή της ενδικοφανούς προσφυγής στις φορολογικές διαφορές

 

του Χρήστου Π. Δετσαρίδη

Επ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

1. Το θέμα

2. Η ενδικοφανής διαδικασία ως τρόπος ταχύτερης επίλυσης των διαφορών

3. Ο Ν.4152/2013. Μία εύστοχη νομοθετική παρέμβαση ή τελικά προκάλεσε

περισσότερα προβλήματα στην επίλυση των φορολογικών διαφορών;

α. Γενικά

β. Αντισυνταγματικός ο περιορισμός του δικαιώματος σε προσωρινή έννομη

προστασία

γ. Δεν είναι νόμιμη η βεβαίωση της οφειλής πριν αυτή καταστεί οριστική

δ. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής αποδυναμώνει το δικαίωμα του πολίτη για άμεση και εύκολη πρόσβαση στον φυσικό του δικαστή

ε. Η ενδικοφανής προσφυγή ουσιαστικά ελέγχεται από την ίδια διοικητική μονάδα που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη

4. Τελικά ο σκοπός του νομοθέτη (άμεση επίλυση διαφορών, καλύτερη ανάδειξη των νομικών θεμάτων στο διοικητικό δικαστή, αποσυμφόρηση δικαστηρίων) δεν επιτεύχθηκε

5. Τελικό συμπέρασμα