Λαζαράτος 1581

Περί των φορολογικών πλεονεκτημάτων του Αγίου Όρους

 

 

του Πάνου Λαζαράτου,

Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

I. Το αντικείμενο της μελέτης

II. Περί του τρόπου διερευνήσεως του ζητήματος

III. Οι φορολογικές απαλλαγές στο αρχαίο προνομιακό καθεστώς του Αγίου Όρους

IV. Η θεμελίωση της καθολικής φοροαπαλλαγής του Αγίου όρους στις διεθνείς Συνθήκες Λονδίνου και Αθηνών και ιδίως στην πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου

V. Η θεμελίωση της καθολικής φοροαπαλλαγής στο Σύνταγμα

VI. Η θεμελίωση της καθολικής φοροαπαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

VII. Η θεμελίωση της καθολικής φοροαπαλλαγής στον Κ.Χ.Α.Ο.

VIII. Η ειδική διάταξη του άρθρου 2 ν.δ. 10/16.9.1926

ΙΧ. Ενδιάμεσο συμπέρασμα

X. Θεμελιώδεις έννομες συνέπειες της καθολικής φοροαπαλλαγής του Αγίου Όρους σύμφωνα με όλες τις πηγές του αγιορειτικού δικαίου

ΧΙ. Τελικό συμπέρασμα