Σαββαϊδου (β΄ μέρος) 1602

Η θέσπιση στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο γενικού κανόνα ενάντια στην καταστρατήγηση των φορολογικών διατάξεων με σκοπό την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, υπό το φως των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων (α΄ μέρος)

 

 

Κατερίνας Σαββαΐδου,

Λέκτορα της ΝΟΠΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

και Εξωτερικού Συνεργάτη στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

του Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δικηγόρου – Διαμεσολαβήτριας

τ. Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

 

 

III. Η υιοθέτηση γενικού κανόνα αντι-φοροαποφυγής / ρήτρας αντικαταχρηστικότηταςστο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α. Η υιοθέτηση γενικού κανόνα αντι-φοροαποφυγής / ρήτρας αντικαταχρηστικότηταςστο πλαίσιο της Οδηγίας Μητρικών Θυγατρικών και της Οδηγίας Τόκων - Δικαιωμάτων

Β. Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση γενικών αντικαταχρηστικώνκανόνων για την αντιμετώπιση πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού

Γ. Η Οδηγία για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής (Anti-Tax Avoidance Directive)

ΙV. Η υιοθέτηση ειδικών κανόνων αντι-φοροαποφυγής στο πλαίσιο των ΣυμβάσεωνΑποφυγής Διπλής Φορολογίας

Α. Η έννοια της κατάχρησης των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, γνωστής ως πρακτικής “treaty-shopping”

Β. H αντιμετώπιση της πρακτικής γνωστής ως “treaty-shopping” μέσω της υιοθέτησης διατάξεων για τον περιορισμό των φορολογικών πλεονεκτημάτων που προβλέπονται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (“Limitation of benefits” (“LOB provisions”))

1. Η αναγκαιότητα υιοθέτησης διατάξεων για την αντιμετώπιση της πρακτικής “treaty-shopping”

2. Οι διατάξεις ή ρήτρες περιορισμού των φορολογικών πλεονεκτημάτων των Σ.Α.Δ.Φ.

α. Η ρήτρα Χρηματιστηρίου

β. Η ρήτρα κυριότητας/κατοχής και η ρήτρα διάβρωσης της φορολογικής βάσης

γ. Η ρήτρα δραστηριότητας

δ. Η ρήτρα καλής πίστης ή ρήτρα διακριτικής ευχέρειας

ε. Σύγκριση των ρητρών περιορισμού των φορολογικών πλεονεκτημάτων των Σ.Α.Δ.Φ.

3. Η συμβατότητα των διατάξεων για τον περιορισμό των φορολογικών πλεονεκτημάτων που προβλέπονται στις Σ.Α.Δ.Φ. με το κοινοτικό δίκαιο

Γ. Η σχέση μεταξύ των γενικών αντι-καταχρηστικών κανόνων (κανόνων αντι-φοροαποφυγής) και των διατάξεων που περιλαμβάνονται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για τον περιορισμό των φορολογικών πλεονεκτημάτων που προβλέπονται σε αυτές

1. Η θέση των χωρών

2. Η θέση του Ο.Ο.Σ.Α.

Συμπεράσματα