Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων των φορολογουμένων

Από το υπουργείο οικονομικών εκδόθηκε σειρά κωδικοποιημένων ερωτήσεων και απαντήσεων, στις οποίες έγινε προσπάθεια να περιληφθούν απαντήσεις στις συνήθεις απορίες των φορολογουμένων αναφορικά με την φορολογία εισοδήματος, κεφαλαίου, προστιθέμενης αξίας, τον κώδικα βιβλίων και  στοιχείων, τα τέλη και τις ειδικές φορολογίες, τους φορολογικούς ελέγχους και το μητρώο.