Καραγιάννης 1620

Έγκλημα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος και λογιστικές διαφορές

Η με αριθμό πολ. 1209/2017 εγκύκλιος του Διοικητή ΑΑΔΕ

 

του Αλέξανδρου Καραγιάννη,

Αντιπροέδρου ΝΣΚ,

Προϊσταμένου του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων στην ΑΑΔΕ

 

Γενικώς. Αντικείμενο της ΠΟΛ. 1209/2017

Εγκλήματα φοροδιαφυγής. Διαχρονικό Δίκαιο

Έγκλημα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος. Έννοια και Ποινές

Μηνυτήρια αναφορά

Λογιστικές διαφορές. Έννοια

Εκπιπτόμενες και μη δαπάνες

Η ΠΟΛ.1209/2017 εγκύκλιος

Λογιστικές διαφορές ασύνδετες ή συνδεόμενες με απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων

Παρατηρήσεις