Φώτος 1620

Η πρόβλεψη της πτώχευσης

Το υπόδειγμα του Altman (Z-score)

του Κωνσταντίνου Φώτου,

τ. Προέδρου Εφετών Δ.Δ.

 

Εισαγωγή

Ο υπολογισμός του Z-score

Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος

Επίλογος