Σαββαιδου 1621

Το μέλλον της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και η σύστασή του για την ενίσχυση των εθνικών Δημοσιονομικών Συμβουλίων

 

της Κατερίνας Σαββαΐδου,

Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής

του ΑΠΘ και Εξωτερικής Συνεργάτιδας

στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,

Δικηγόρου – Διαμεσολαβήτριας,

τ. Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

 

Εισαγωγή

Α. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Β. Η ενίσχυση της αρχής της συμμόρφωσης ή της παροχής εξηγήσεων από την κυβέρνηση στις παρατηρήσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Γ. Η ενίσχυση του ρόλου των εθνικών Δημοσιονομικών Συμβουλίων

Δ. Η περίπτωση της Ελλάδας

Συμπερασματικές σκέψεις