Σαββαιδου 1655

Το Σχέδιο Δράσης του Ο.Ο.Σ.Α. (“BEPS project”), για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών στην αλλοδαπή και η εφαρμογή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση

των Κατερίνας Σαββαΐδου,

Επίκουρης Καθηγήτριας του ΑΠΘ

Κατόχου της Έδρας Jean Monnet

«Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση»

τ. Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων

Δικηγόρου – Φορολογικής Συμβούλου

και Βασιλικής Αθανασάκη,

Διδάκτωρος Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονικής Συνεργάτιδος-Ερευνήτριας της Έδρας Jean Monnet

«Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση», ADIT,

Δικηγόρου – Φορολογικής Συμβούλου

Α. Το φαινόμενο της διάβρωσης της φορολογικής βάσης

Β. Το Σχέδιο Δράσης του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών στην αλλοδαπή (BEPS “project”)

Γ. Η εφαρμογή στην ΕΕ του Σχεδίου Δράσης του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και την μεταφορά κερδών στην αλλοδαπή (“BEPS project”)

Δ. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 1164/2016 (Anti-Tax Avoidance Directive ή “ATAD” ή “BEPS Directive”) στο ελληνικό δίκαιο

Ε. Προκλήσεις και προοπτικές