Σαββαιδου 1660

Ισότητα των φύλων, φορολογική πολιτική στην ΕΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

της Κατερίνας Σαββαΐδου,

Επίκουρης Καθηγήτριας του ΑΠΘ

Κατόχου της Έδρας Jean Monnet

«Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση»

τ. Γενικής Γραμματέος Δημοσίων Εσόδων

Δικηγόρου – Φορολογικής Συμβούλου

Α. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό

1. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ

2. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό στην Ελλάδα

3. Η κατάρτιση προϋπολογισμού με γνώμονα τη διάσταση του φύλου (“gender budgeting”) και η μελέτη του ΟΟΣΑ

Β. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην φορολογική πολιτική

Γ. Καταληκτικές σκέψεις