Σαββαιδου 1663

Φορολογία και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

της Κατερίνας Σαββαΐδου,

Επίκουρης Καθηγήτριας του Α.Π.Θ.,

Κατόχου της Έδρας Jean Monnet

«Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση»,

τ. Γενικής Γραμματέος Δημοσίων Εσόδων,

Δικηγόρου – Φορολογικής Συμβούλου

 

I. Η σύνδεση της φορολογίας με την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

II. Η δέσμευση της ΕΕ για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

III. Τα συμπεράσματα του 1ου παγκοσμίου συνεδρίου της πλατφόρμας για τη συνεργασία στη φορολογία αναφορικά με τη σχέση μεταξύ φορολογίας και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

IV. Συμπερασματικές σκέψεις αναφορικά με την Ελλάδα