Ανδρουλακάκη 1683

H πτωχευτική προστασία της προσωρινής xρηματοδότησης

της Δήμητρας Ανδρουλακάκη,

δικηγόρου, MCL Cambridge University

I. Εισαγωγή

II. Η γένεση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023

III. Η έννοια της προσωρινής χρηματοδότησης και η συμβολή της στις προσπάθειες για εξυγίανση

IV. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 για την προσωρινή χρηματοδότηση

V. Η προστασία της προσωρινής χρηματοδότησης στην ελληνική έννομη τάξη

A. Η προστασία της προσωρινής χρηματοδότησης έναντι της πτωχευτικής ανάκλησης

B. Γενικό προνόμιο προσωρινής χρηματοδότησης

Γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και προσωρινή χρηματοδότηση

VI. Επίλογος