Λιανός 1687

Φορολογική μεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων

 

του Γεώργιου Δ. Λιανού,

δικηγόρου, ΔΝ

 

1. Εισαγωγή

2. Ερμηνεία φορολογικής νομοθεσίας οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων

3. Τυπολογία φορολογικής μεταχείρισης οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων

4. Επίλογος